133 Guesthouse – P. Diên Hồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 133 Le Thanh Ton Street, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 090 522 03 14
Trang web
Tọa độ 13.969.990.399.999.900, 1.079.939.107

 


Địa chỉ 133 Guesthouse ở đâu?

133 Le Thanh Ton Street, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

Giờ làm việc của 133 Guesthouse như thế nào?

Giờ làm việc của 133 Guesthouse là:

133 Guesthouse có website không?

Địa chỉ trang web của 133 Guesthouse là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Ánh Dương - TT. Tam Đảo