An Phú Farm – Quảng Ngãi – Nguyễn Ngiêm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 20 Hùng Vương, Nguyễn Ngiêm, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 098 612 91 21
Trang web http://www.anphufarm.com/
Tọa độ 15.122.971.499.999.900, 1.088.032.257

 


Địa chỉ An Phú Farm - Quảng Ngãi ở đâu?

20 Hùng Vương, Nguyễn Ngiêm, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của An Phú Farm - Quảng Ngãi như thế nào?

Giờ làm việc của An Phú Farm – Quảng Ngãi là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-14:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

An Phú Farm - Quảng Ngãi có website không?

Địa chỉ trang web của An Phú Farm – Quảng Ngãi là: http://www.anphufarm.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ocop Thu Ba Food - Thực phẩm sạch tại Quảng Ngãi - Nguyễn Ngiêm