Babylon Garden Hotel and Spa – Lý Thái Tổ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 25 P. Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3974 5678
Trang web http://www.hanoibabylongardenhotel.com/
Tọa độ 210.312.134, 105.855.648

 


Địa chỉ Babylon Garden Hotel and Spa ở đâu?

25 P. Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Babylon Garden Hotel and Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Babylon Garden Hotel and Spa là:

Babylon Garden Hotel and Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Babylon Garden Hotel and Spa là: http://www.hanoibabylongardenhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Anh Đức - Tam Đảo