Bánh Canh Bé – Kinh Dinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HX5R+5XP, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 094 555 91 90
Trang web
Tọa độ 115.579.558, 1.089.924.654

 


Địa chỉ Bánh Canh Bé ở đâu?

HX5R+5XP, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Canh Bé như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Canh Bé là: Thứ Bảy:[12:30-23:00], Chủ Nhật:[12:30-23:00], Thứ Hai:[12:30-23:00], Thứ Ba:[12:30-23:00], Thứ Tư:[12:30-23:00], Thứ Năm:[12:30-23:00], Thứ Sáu:[12:30-23:00]

Bánh Canh Bé có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Canh Bé là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Hải Chín - Đông Kinh