Bánh canh cá lóc Huế – Thắng Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 11 Tăng Bạt Hổ, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0774 561 229
Trang web
Tọa độ 143.516.552, 1.080.079.916

 


Địa chỉ Bánh canh cá lóc Huế ở đâu?

11 Tăng Bạt Hổ, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh canh cá lóc Huế như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh canh cá lóc Huế là: Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Bánh canh cá lóc Huế có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh canh cá lóc Huế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Gà Tươi 123 - P. Cẩm Thượng