Bánh kem gato Thái Bình – đặc trưng – Hương Vị Việt – P. Đề Thám

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 141 Trần Hưng Đạo, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 991 81 23
Trang web
Tọa độ 204.487.511, 1.063.402.421

 


Địa chỉ Bánh kem gato Thái Bình - đặc trưng - Hương Vị Việt ở đâu?

141 Trần Hưng Đạo, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh kem gato Thái Bình - đặc trưng - Hương Vị Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh kem gato Thái Bình – đặc trưng – Hương Vị Việt là:

Bánh kem gato Thái Bình - đặc trưng - Hương Vị Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh kem gato Thái Bình – đặc trưng – Hương Vị Việt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Ngọt Thành Nam - Đoàn Kết