Bánh Mì Xíu Mại Đà Lạt tại Vũng Tàu – Phường Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 202 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0703 230 893
Trang web
Tọa độ 10.391.805.699.999.900, 1.071.030.995

 


Địa chỉ Bánh Mì Xíu Mại Đà Lạt tại Vũng Tàu ở đâu?

202 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Mì Xíu Mại Đà Lạt tại Vũng Tàu như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Mì Xíu Mại Đà Lạt tại Vũng Tàu là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bánh Mì Xíu Mại Đà Lạt tại Vũng Tàu có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Mì Xíu Mại Đà Lạt tại Vũng Tàu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quốc Anh Restaurant - Bắc Yên