Bảo Anh Hotel – Bắc Mỹ Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 362W+PCQ, Đỗ Bá, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 566 98 86
Trang web http://www.baoanhboutiquehotel.com/
Tọa độ 160.518.471, 1.082.461.216

 


Địa chỉ Bảo Anh Hotel ở đâu?

362W+PCQ, Đỗ Bá, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo Anh Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Bảo Anh Hotel là:

Bảo Anh Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Bảo Anh Hotel là: http://www.baoanhboutiquehotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hội Nông dân Việt Nam - Nghi Hương