Bat Tri 2 Hotel – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XC2P+372, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 997 97 82
Trang web
Tọa độ 11.950.147.099.999.900, 1.084.356.416

 


Địa chỉ Bat Tri 2 Hotel ở đâu?

XC2P+372, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bat Tri 2 Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Bat Tri 2 Hotel là:

Bat Tri 2 Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Bat Tri 2 Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Silk River Villa - Cẩm Nam