Bệnh viện Quốc tế Green – Niệm Nghĩa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3786 555
Trang web
Tọa độ 208.421.341, 10.666.246.299.999.900

 


Địa chỉ Bệnh viện Quốc tế Green ở đâu?

738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Quốc tế Green như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Quốc tế Green là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Quốc tế Green có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Quốc tế Green là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa Khu vực Yên Minh - TT. Yên Minh