Bông Villa Hotel & Apartment – Vinh Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 41 Âu Cơ, Vinh Quang, Kon Tum, 580000, Việt Nam
Số điện thoại 0705 417 417
Trang web
Tọa độ 143.614.062, 1.079.949.024

 


Địa chỉ Bông Villa Hotel & Apartment ở đâu?

41 Âu Cơ, Vinh Quang, Kon Tum, 580000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bông Villa Hotel & Apartment như thế nào?

Giờ làm việc của Bông Villa Hotel & Apartment là:

Bông Villa Hotel & Apartment có website không?

Địa chỉ trang web của Bông Villa Hotel & Apartment là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hưng Phú - Phường 1