Cà Phê Phố Vọng – Phương Liệt

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 173 P. Vọng, Phương Liệt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3869 5224
Trang web
Tọa độ 20.996.581.499.999.900, 1.058.426.982

 


Địa chỉ Cà Phê Phố Vọng ở đâu?

173 P. Vọng, Phương Liệt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Phố Vọng như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Phố Vọng là: Thứ Ba:[20:00-23:30], Thứ Tư:[20:00-23:30], Thứ Năm:[20:00-23:30], Thứ Sáu:[20:00-23:30], Thứ Bảy:[20:00-23:30], Chủ Nhật:[20:00-23:30], Thứ Hai:[20:00-23:30]

Cà Phê Phố Vọng có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Phố Vọng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Càphê Phong Cách - Tân Thành