Cafe phim 1990 Hoà Bình – Tân Hòa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 46 Trần Quý Cáp, Tân Hòa, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 098 831 13 88
Trang web
Tọa độ 208.442.872, 10.534.235.559.999.900

 


Địa chỉ Cafe phim 1990 Hoà Bình ở đâu?

46 Trần Quý Cáp, Tân Hòa, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe phim 1990 Hoà Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe phim 1990 Hoà Bình là: Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30]

Cafe phim 1990 Hoà Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe phim 1990 Hoà Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Thiên Ân - TT. Long Mỹ