Chả mực Quảng Ninh hiệu Bá Kiến tại Quận Hoàn Kiếm – Hàng Bông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130 P. Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 979 97 69
Trang web https://chamucbakien.com/
Tọa độ 210.295.459, 1.058.455.826

 


Địa chỉ Chả mực Quảng Ninh hiệu Bá Kiến tại Quận Hoàn Kiếm ở đâu?

130 P. Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Chả mực Quảng Ninh hiệu Bá Kiến tại Quận Hoàn Kiếm như thế nào?

Giờ làm việc của Chả mực Quảng Ninh hiệu Bá Kiến tại Quận Hoàn Kiếm là:

Chả mực Quảng Ninh hiệu Bá Kiến tại Quận Hoàn Kiếm có website không?

Địa chỉ trang web của Chả mực Quảng Ninh hiệu Bá Kiến tại Quận Hoàn Kiếm là: https://chamucbakien.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cao Atiso Đà Lạt tại Đà Nẵng - Hoà Cường Nam