Cháo lươn Bà Ngọ – Hưng Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ngõ 04 Đốc Thiết, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 091 525 18 17
Trang web https://m.facebook.com/chaoluonbango/
Tọa độ 186.813.874, 10.567.577.159.999.900

 


Địa chỉ Cháo lươn Bà Ngọ ở đâu?

ngõ 04 Đốc Thiết, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo lươn Bà Ngọ như thế nào?

Giờ làm việc của Cháo lươn Bà Ngọ là: Thứ Ba:[05:30-13:00], Thứ Tư:[05:30-13:00], Thứ Năm:[05:30-13:00], Thứ Sáu:[05:30-13:00], Thứ Bảy:[05:30-13:00], Chủ Nhật:[05:30-13:00], Thứ Hai:[05:30-13:00]

Cháo lươn Bà Ngọ có website không?

Địa chỉ trang web của Cháo lươn Bà Ngọ là: https://m.facebook.com/chaoluonbango/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ana Beach House Restaurant - Nha Trang