Chè Sạch Lai Châu – Sùng Phài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Unnamed Road, Sùng Phài, Tam Đường, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 094 536 99 72
Trang web
Tọa độ 224.030.481, 1.034.659.764

 


Địa chỉ Chè Sạch Lai Châu ở đâu?

Unnamed Road, Sùng Phài, Tam Đường, Lai Châu, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Sạch Lai Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Chè Sạch Lai Châu là: Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Chè Sạch Lai Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Chè Sạch Lai Châu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trại Gà Đông Tảo thuần chủng Lê Gia - Thành Công