Chợ trái cây Vĩnh Kim – Vĩnh Kim

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 963X+G2V, Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 395 04 44
Trang web
Tọa độ 10.353.854.799.999.900, 1.062.475.544

 


Địa chỉ Chợ trái cây Vĩnh Kim ở đâu?

963X+G2V, Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ trái cây Vĩnh Kim như thế nào?

Giờ làm việc của Chợ trái cây Vĩnh Kim là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Chợ trái cây Vĩnh Kim có website không?

Địa chỉ trang web của Chợ trái cây Vĩnh Kim là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty CP Rau Quả Thực Phẩm An Giang (Antesco) - Mỹ Long