Ciao SaiGon Hotel & Spa , 4sao – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 01 Đống Đa, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3547 4500
Trang web https://www.ciaosaigonhotelspa.com/
Tọa độ 108.083.127, 106.665.386

 


Địa chỉ Ciao SaiGon Hotel & Spa , 4sao ở đâu?

01 Đống Đa, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ciao SaiGon Hotel & Spa , 4sao như thế nào?

Giờ làm việc của Ciao SaiGon Hotel & Spa , 4sao là:

Ciao SaiGon Hotel & Spa , 4sao có website không?

Địa chỉ trang web của Ciao SaiGon Hotel & Spa , 4sao là: https://www.ciaosaigonhotelspa.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Lam Sơn Hotel - Sơn La