Cơ Sở Sản Xuất Tàu Hủ Ky Bình Loan – TP. Cao Lãnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0838 009 777
Trang web https://m.facebook.com/BinhLoanDongThap/?tsid=0.8049918459036036&source=result
Tọa độ 104.488.173, 1.056.008.579

 


Địa chỉ Cơ Sở Sản Xuất Tàu Hủ Ky Bình Loan ở đâu?

Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Sản Xuất Tàu Hủ Ky Bình Loan như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ Sở Sản Xuất Tàu Hủ Ky Bình Loan là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  YẾN HỒ THU - Xã Đức Tín