Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chế Biến Lương Thực – Thực Phẩm Gia Bạch – Minh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ X2HX+GV6, Thôn Chí Trung, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3991 191
Trang web
Tọa độ 209.787.839, 10.604.963.839.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chế Biến Lương Thực - Thực Phẩm Gia Bạch ở đâu?

X2HX+GV6, Thôn Chí Trung, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chế Biến Lương Thực - Thực Phẩm Gia Bạch như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chế Biến Lương Thực – Thực Phẩm Gia Bạch là:

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chế Biến Lương Thực - Thực Phẩm Gia Bạch có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chế Biến Lương Thực – Thực Phẩm Gia Bạch là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Sữa - Phường 8