Công Ty Cp Chế Biến Xnk Thủy Sản – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 460 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3837 313
Trang web http://www.baseafood.vn/
Tọa độ 103.476.675, 1.070.744.186

 


Địa chỉ Công Ty Cp Chế Biến Xnk Thủy Sản ở đâu?

460 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cp Chế Biến Xnk Thủy Sản như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cp Chế Biến Xnk Thủy Sản là:

Công Ty Cp Chế Biến Xnk Thủy Sản có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cp Chế Biến Xnk Thủy Sản là: http://www.baseafood.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Top Quảng Ngãi - Đánh giá, Top List, Review Quảng Ngãi - Nghĩa Chánh Nam