Công Ty TNHH Hỗ Trợ Y Tế Quốc Tế IMS Việt Nam – Nguyễn Du

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tầng 11, Prime Centre Building, 53 P. Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3944 0914
Trang web https://iims-vnm.com/
Tọa độ 210.186.442, 1.058.476.709

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Hỗ Trợ Y Tế Quốc Tế IMS Việt Nam ở đâu?

Tầng 11, Prime Centre Building, 53 P. Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Hỗ Trợ Y Tế Quốc Tế IMS Việt Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Hỗ Trợ Y Tế Quốc Tế IMS Việt Nam là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Công Ty TNHH Hỗ Trợ Y Tế Quốc Tế IMS Việt Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Hỗ Trợ Y Tế Quốc Tế IMS Việt Nam là: https://iims-vnm.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Bắc Kạn - Bắc Kạn