Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Yến Thái Nguyên – Quang Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 222 Tổ 26, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 091 253 09 58
Trang web
Tọa độ 215.910.026, 1.058.198.618

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Yến Thái Nguyên ở đâu?

222 Tổ 26, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Yến Thái Nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Yến Thái Nguyên là: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Yến Thái Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Yến Thái Nguyên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  TH True Mart - P.Yên Thịnh