Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa – Mỹ Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô 22/N2, Đường 16/4, Phường Mỹ Hải, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3891 888
Trang web
Tọa độ 115.641.267, 10.901.261

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa ở đâu?

Lô 22/N2, Đường 16/4, Phường Mỹ Hải, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa là:

Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ ĐỒ UỐNG - Minh Khai