Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Hoa Đà – Phường 12

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 162 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 233 33 45
Trang web http://hoadamedical.com/
Tọa độ 107.603.394, 1.066.512.171

 


Địa chỉ Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Hoa Đà ở đâu?

162 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Hoa Đà như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Hoa Đà là: Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Hoa Đà có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Hoa Đà là: http://hoadamedical.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bee Food - Ninh Khánh