Cửa Hàng Bia Rượu Bánh Kẹo Công Hoàn – Hàng Văn Thụ0

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 588, Bắc Kạn, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0379 785 468
Trang web
Tọa độ 216.004.002, 1.058.313.417

 


Địa chỉ Cửa Hàng Bia Rượu Bánh Kẹo Công Hoàn ở đâu?

588, Bắc Kạn, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bia Rượu Bánh Kẹo Công Hoàn như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bia Rượu Bánh Kẹo Công Hoàn là:

Cửa Hàng Bia Rượu Bánh Kẹo Công Hoàn có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Bia Rượu Bánh Kẹo Công Hoàn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  BonPas Bakery & Coffee - Chính Gián