Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Nguyễn Văn Phát – Khóm Long Thị D

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50A Đường Thoại Ngọc Hầu, Khóm Long Thị D, Tân Châu, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3533 070
Trang web
Tọa độ 107.992.464, 10.524.331.839.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Nguyễn Văn Phát ở đâu?

50A Đường Thoại Ngọc Hầu, Khóm Long Thị D, Tân Châu, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Nguyễn Văn Phát như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Nguyễn Văn Phát là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Nguyễn Văn Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Nguyễn Văn Phát là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity - Phường 1