Cửa hàng thực phẩm SinVi Foods – Phường An Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 63 Đ. Chu Văn An, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 097 956 32 12
Trang web
Tọa độ 10.042.975.499.999.900, 1.057.564.001

 


Địa chỉ Cửa hàng thực phẩm SinVi Foods ở đâu?

63 Đ. Chu Văn An, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm SinVi Foods như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm SinVi Foods là:

Cửa hàng thực phẩm SinVi Foods có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng thực phẩm SinVi Foods là:

Hình ảnh

Xem thêm:  VinMart+ - Thanh Son