ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH – BA MIỀN VƯƠNG GIA – Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 12 Ngô Văn Sở, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 591009, Việt Nam
Số điện thoại 097 292 08 65
Trang web https://acsanbamienvuonggia.business.site/
Tọa độ 137.644.481, 1.092.241.675

 


Địa chỉ ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH - BA MIỀN VƯƠNG GIA ở đâu?

12 Ngô Văn Sở, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 591009, Việt Nam

Giờ làm việc của ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH - BA MIỀN VƯƠNG GIA như thế nào?

Giờ làm việc của ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH – BA MIỀN VƯƠNG GIA là: Thứ Bảy:[07:00-23:30], Chủ Nhật:[07:00-23:30], Thứ Hai:[07:00-23:30], Thứ Ba:[07:00-23:30], Thứ Tư:[07:00-23:30], Thứ Năm:[07:00-23:30], Thứ Sáu:[07:00-23:30]

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH - BA MIỀN VƯƠNG GIA có website không?

Địa chỉ trang web của ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH – BA MIỀN VƯƠNG GIA là: https://acsanbamienvuonggia.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hội sành ăn - Thành Công