Đại Lý Bia Nước Ngọt – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3822 638
Trang web
Tọa độ 96.041.951, 10.597.295.179.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Bia Nước Ngọt ở đâu?

5 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Nước Ngọt như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Nước Ngọt là: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Đại Lý Bia Nước Ngọt có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Bia Nước Ngọt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Nước Khoáng Hương Ngọc - Liên Bảo