Đại quân sport – Ph.Gia Cẩm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 501 Đ. Châu Phong, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 0210, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3696 696
Trang web
Tọa độ 213.231.114, 1.053.929.108

 


Địa chỉ Đại quân sport ở đâu?

501 Đ. Châu Phong, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 0210, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại quân sport như thế nào?

Giờ làm việc của Đại quân sport là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Đại quân sport có website không?

Địa chỉ trang web của Đại quân sport là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hoá XANH 179A Trương Minh Ký - Ấp Nội Ô