Dining by the Bay at Six Senses Ninh Van Bay – Ninh Vân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 974H+4QV, Ninh Vân, Tx. Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3524 268
Trang web http://www.sixsenses.com/resorts/ninh-van-bay/dining
Tọa độ 123.553.526, 1.092.794.263

 


Địa chỉ Dining by the Bay at Six Senses Ninh Van Bay ở đâu?

974H+4QV, Ninh Vân, Tx. Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Dining by the Bay at Six Senses Ninh Van Bay như thế nào?

Giờ làm việc của Dining by the Bay at Six Senses Ninh Van Bay là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Dining by the Bay at Six Senses Ninh Van Bay có website không?

Địa chỉ trang web của Dining by the Bay at Six Senses Ninh Van Bay là: http://www.sixsenses.com/resorts/ninh-van-bay/dining

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Tuấn Thủy - Đồng Bẩm