Edele Hotel – Lộc Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 61 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 097 745 91 73
Trang web http://edelehotel.vn/
Tọa độ 122.362.957, 109.194.374

 


Địa chỉ Edele Hotel ở đâu?

61 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Edele Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Edele Hotel là:

Edele Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Edele Hotel là: http://edelehotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Red House Hotel - Phường 3