Elizabeth Hotel – Phú Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 39A Trần Văn Ơn, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3888 688
Trang web http://elizabethhotel.com.vn/
Tọa độ 109.736.186, 10.667.515.499.999.900

 


Địa chỉ Elizabeth Hotel ở đâu?

39A Trần Văn Ơn, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Elizabeth Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Elizabeth Hotel là:

Elizabeth Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Elizabeth Hotel là: http://elizabethhotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Vung Hue Restaurant - Phong NHA