Émai Italian Restaurant – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Đường Thi Sách, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3839 001
Trang web https://emaidalat.com/
Tọa độ 119.468.149, 1.084.326.851

 


Địa chỉ Émai Italian Restaurant ở đâu?

1 Đường Thi Sách, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Émai Italian Restaurant như thế nào?

Giờ làm việc của Émai Italian Restaurant là:

Émai Italian Restaurant có website không?

Địa chỉ trang web của Émai Italian Restaurant là: https://emaidalat.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Green - Thành Công