Fati Boutique Hotel & Apartment – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 112/3 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78200, Việt Nam
Số điện thoại 0794 122 122
Trang web
Tọa độ 10.367.694.799.999.900, 1.070.630.929

 


Địa chỉ Fati Boutique Hotel & Apartment ở đâu?

112/3 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78200, Việt Nam

Giờ làm việc của Fati Boutique Hotel & Apartment như thế nào?

Giờ làm việc của Fati Boutique Hotel & Apartment là:

Fati Boutique Hotel & Apartment có website không?

Địa chỉ trang web của Fati Boutique Hotel & Apartment là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Đức Lan - P. Nguyễn Trãi