Gold Plus Hotel – Sơn Trạch

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phong Nha Ke Bang National Park, Xuan Tien, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 511860, Việt Nam
Số điện thoại 094 130 62 34
Trang web
Tọa độ 175.630.642, 106.287.521

 


Địa chỉ Gold Plus Hotel ở đâu?

Phong Nha Ke Bang National Park, Xuan Tien, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 511860, Việt Nam

Giờ làm việc của Gold Plus Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Gold Plus Hotel là:

Gold Plus Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Gold Plus Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khánh Sạn Phú Tiến - Lộc Ninh