Green Hill Hotel – Lữ Quán Đồi Xanh – Bình An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ĐT11, Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 460 73 48
Trang web https://www.facebook.com/GreenHillGuestHouse
Tọa độ 101.477.655, 1.046.131.274

 


Địa chỉ Green Hill Hotel - Lữ Quán Đồi Xanh ở đâu?

ĐT11, Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Green Hill Hotel - Lữ Quán Đồi Xanh như thế nào?

Giờ làm việc của Green Hill Hotel – Lữ Quán Đồi Xanh là:

Green Hill Hotel - Lữ Quán Đồi Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Green Hill Hotel – Lữ Quán Đồi Xanh là: https://www.facebook.com/GreenHillGuestHouse

Hình ảnh

Xem thêm:  White Lotus Hue Hotel - Phú Nhuận