Ha Tien Happy Hotel – Pháo Đài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 13-14 Hoàng Văn Thụ, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3966 688
Trang web http://hatienhanhphuchotel.com.vn/
Tọa độ 103.782.166, 10.448.360.749.999.900

 


Địa chỉ Ha Tien Happy Hotel ở đâu?

13-14 Hoàng Văn Thụ, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Ha Tien Happy Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Ha Tien Happy Hotel là:

Ha Tien Happy Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Ha Tien Happy Hotel là: http://hatienhanhphuchotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sonnet Cửa Lò Hotel - Nghi Hương