Hải Sản Quảng Ninh – Phú Thượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Phú Gia, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0779 257 722
Trang web
Tọa độ 21.088.283.099.999.900, 10.580.870.739.999.900

 


Địa chỉ Hải Sản Quảng Ninh ở đâu?

22 Phú Gia, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản Quảng Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Hải Sản Quảng Ninh là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hải Sản Quảng Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Hải Sản Quảng Ninh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Chả mực Làng Chài - P. Bạch Đằng