Ho Khanh homestay – Phong NHA

Thông tin liên hệ

Địa chỉ H7WP+59W, Phong NHA, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 679 45 06
Trang web http://phong-nha-homestay.com/
Tọa độ 17.595.491, 106.285.961

 


Địa chỉ Ho Khanh homestay ở đâu?

H7WP+59W, Phong NHA, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Ho Khanh homestay như thế nào?

Giờ làm việc của Ho Khanh homestay là:

Ho Khanh homestay có website không?

Địa chỉ trang web của Ho Khanh homestay là: http://phong-nha-homestay.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Welcome family homestay - TT. Sa Pa