Hoa Ban Hotel – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Đ. Lê Thị Trung, Street, Thuận An, Bình Dương 75210, Việt Nam
Số điện thoại 097 272 52 20
Trang web
Tọa độ 10.967.181, 106.730.066

 


Địa chỉ Hoa Ban Hotel ở đâu?

17 Đ. Lê Thị Trung, Street, Thuận An, Bình Dương 75210, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa Ban Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoa Ban Hotel là:

Hoa Ban Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoa Ban Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhat Le Hotel - Phú Hội