Hoa quả HaThanh – Thành phố Thái Nguyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 464 Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 096 783 06 22
Trang web
Tọa độ 21.581.703.899.999.900, 10.583.714.719.999.900

 


Địa chỉ Hoa quả HaThanh ở đâu?

464 Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa quả HaThanh như thế nào?

Giờ làm việc của Hoa quả HaThanh là:

Hoa quả HaThanh có website không?

Địa chỉ trang web của Hoa quả HaThanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Beach Village Restaurant - Cẩm An