HOÀNG COFFEE – Vĩnh Hiệp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 15 Đ. A1, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0787 893 456
Trang web
Tọa độ 12.255.880.099.999.900, 10.916.767.229.999.900

 


Địa chỉ HOÀNG COFFEE ở đâu?

15 Đ. A1, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của HOÀNG COFFEE như thế nào?

Giờ làm việc của HOÀNG COFFEE là: Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00]

HOÀNG COFFEE có website không?

Địa chỉ trang web của HOÀNG COFFEE là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Gia Ngọc - Phường 7