Hội An Rosemary Boutique Hotel & Spa – Cẩm Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 138 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 560000, Việt Nam
Số điện thoại 0235 6547 777
Trang web http://www.hoianrosemaryhotel.com/
Tọa độ 158.811.717, 10.834.742.229.999.900

 


Địa chỉ Hội An Rosemary Boutique Hotel & Spa ở đâu?

138 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 560000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hội An Rosemary Boutique Hotel & Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Hội An Rosemary Boutique Hotel & Spa là:

Hội An Rosemary Boutique Hotel & Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Hội An Rosemary Boutique Hotel & Spa là: http://www.hoianrosemaryhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Thanh Tùng Cần Thơ - Cái Khế