Homestay NHÀI CHI. – Phương Thiện

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RX5C+364, Phương Thiện, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0365 950 554
Trang web
Tọa độ 228.076.467, 104.970.585

 


Địa chỉ Homestay NHÀI CHI. ở đâu?

RX5C+364, Phương Thiện, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Homestay NHÀI CHI. như thế nào?

Giờ làm việc của Homestay NHÀI CHI. là:

Homestay NHÀI CHI. có website không?

Địa chỉ trang web của Homestay NHÀI CHI. là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Le House Boutique Hotel - Phước Mỹ