Hong Thien Hotel1- Cheap Hue Hotel – Phú Hội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 35/ 6 Chu Văn An, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3947 575
Trang web http://hongthienhotel.com/vi
Tọa độ 164.691.725, 10.759.633.889.999.900

 


Địa chỉ Hong Thien Hotel1- Cheap Hue Hotel ở đâu?

35/ 6 Chu Văn An, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Hong Thien Hotel1- Cheap Hue Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hong Thien Hotel1- Cheap Hue Hotel là:

Hong Thien Hotel1- Cheap Hue Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hong Thien Hotel1- Cheap Hue Hotel là: http://hongthienhotel.com/vi

Hình ảnh

Xem thêm:  Jupiter Hotel Vung Tau - Phường 8