Hotel Đông Bảo – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 21 Phan Văn Vàng, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3569 789
Trang web
Tọa độ 107.091.207, 1.051.187.941

 


Địa chỉ Hotel Đông Bảo ở đâu?

21 Phan Văn Vàng, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel Đông Bảo như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel Đông Bảo là:

Hotel Đông Bảo có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel Đông Bảo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ninh Binh Nature Homestay - Ninh Binh