Hotel SaiGon Champa – Mỹ Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đ. Phạm Đình Hổ, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0798 807 998
Trang web
Tọa độ 115.641.345, 1.090.181.343

 


Địa chỉ Hotel SaiGon Champa ở đâu?

Đ. Phạm Đình Hổ, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel SaiGon Champa như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel SaiGon Champa là:

Hotel SaiGon Champa có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel SaiGon Champa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  AMAZON HOTEL - Xuân Đông