Jardin Des Thes – khu phố 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 148 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3743 677
Trang web http://www.jardindesthes-hotel.com/
Tọa độ 109.547.064, 1.082.363.323

 


Địa chỉ Jardin Des Thes ở đâu?

148 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Jardin Des Thes như thế nào?

Giờ làm việc của Jardin Des Thes là:

Jardin Des Thes có website không?

Địa chỉ trang web của Jardin Des Thes là: http://www.jardindesthes-hotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Manli Resort - Quang Phú